หลักสูตรนักบินพาณิชย์ (COMMERCIAL PILOT LICENSE)

ระยะเวลา 8-10 เดือน โดยเป็นการเรียนภาควิชาการ 105-135 ชั่วโมง ภาคอากาศ 200-300 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกบินที่ได้รับการรับรองจาก FAA FAR141 หรือ EASA ประกอบด้วย การเรียนและฝึกบินกับเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดี่ยว เครื่องบินหลายเครื่องยนต์ และเครื่องวัดประกอบการบิน

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PRIVATE PILOT LICENSE)

หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (PRIVATE PILOT LICENSE)

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการประสบการณ์ โดยสามารถมาเรียนต่อยอดกับหลักสูตรนักบินพาณิชย์ ได้เมื่อมีความพร้อม ระยะเวลาของหลักสูตร 6 สัปดาห์ ประกอบด้วยการเรียนภาควิชาการ 40-70 ชั่วโมง ภาคอากาศ 40 ชั่วโมง ตามมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกบินที่ได้รับการรับรองจาก FAA

หลักสูตรนักบินพาณิชย์เฮลิคอปเตอร์

หลักสูตรนักบินพาณิชย์เฮลิคอปเตอร์

เป็นหลักสูตรตามมาตรฐาน FAR 141 ของ FAA ใช้ระยะเวลา 7 เดือน ระยะเวลา 7-8 เดือน โดยเป็นการเรียนภาควิชาการ 105 ชั่วโมง ภาคอากาศ 200-250 ชั่วโมง ประกอบด้วยการเรียนและฝึกบินกับเฮลิคอปเตอร์แบบ Schweizer 300 CBi ทั้งการบินแบบ VFR และ IFR

หลักสูตรครูการบิน (Certified Flight Instructor)

หลักสูตรครูการบิน - Certified Flight Instructor

เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากการจบหลักสูตร CPL โดยฝึกความสามารถในด้านทักษะการบินและกฎกติกาการบินเพิ่มเติม ระยะเวลาของหลักสูตร 4 สัปดาห์

หลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยาน (Airplane Mechanics License)

หลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยาน - Airplane Mechanics License

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรม หรือช่างอากาศยาน ระยะเวลาตลอดหลักสูตรประมาณ 12-14 เดือน

หลักสูตรเรียนภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Language School)

หลักสูตรเรียนภาษาภาคฤดูร้อน - Summer Language School

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในโรงเรียนการบิน พร้อมทั้งได้ศึกษาชีวิตนักเรียนการบิน ได้ทดลองนั่งเครื่องบินฝึกหัด ภายใต้นักบินผู้มีประสบการณ์ ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 สัปดาห์