เรียนการบินพลเรือน เรียนเป็นนักบินอาชีพ ที่สหรัฐอเมริกา กับ WingCorp