หลักสูตรเรียนภาษาภาคฤดูร้อน (Summer Language School)

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในโรงเรียนการบิน พร้อมทั้งได้ศึกษาชีวิตนักเรียนการบิน ได้ทดลองนั่งเครื่องบินฝึกหัด ภายใต้นักบินผู้มีประสบการณ์ ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 สัปดาห์

  • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 2-2.5 แสนบาท
  • ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 สัปดาห์
  • เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในโรงเรียนการบิน พร้อมทั้งได้ศึกษาชีวิตนักเรียนการบิน ได้ทดลองนั่งเครื่องบินฝึกหัด ภายใต้นักบินผู้มีประสบการณ์
  • สำหรับในวันเสาร์-อาทิตย์จะนำในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น Disney Land, NASA, Universal, Miami, beaches, Las Vegas, Hollywood, Golden Gate Bridge, Washington DC, New york Etc.