หลักสูตรนักบินพาณิชย์เฮลิคอปเตอร์

เป็นหลักสูตรตามมาตรฐาน FAR 141 ของ FAA ใช้ระยะเวลา 7 เดือน ระยะเวลา 7-8 เดือน โดยเป็นการเรียนภาควิชาการ 105 ชั่วโมง ภาคอากาศ 200-250 ชั่วโมง ประกอบด้วยการเรียนและฝึกบินกับเฮลิคอปเตอร์แบบ Schweizer 300 CBi ทั้งการบินแบบ VFR และ IFR

 • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ตั้งแต่  2.3-2.5  ล้านบาท
 • ใช้ระยะเวลา 7-8 เดือน โดยเป็นการเรียนภาควิชาการ 105 ชั่วโมง ภาคอากาศ 200-250 ชั่วโมง ตามมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกบินที่ได้รับการรับรองจาก FAA FAR141

โครงการเรียนการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนักบินพาณิชย์

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • การศึกษาขั้นต่ำจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามมาตรฐาน FAA Medical Class 1
 • ไม่ติด Blacklist ห้ามเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรผู้เรียนการบินประกอบด้วย

 • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 • ค่าตรวจร่างกาย FAA Medical Class1
 • ค่าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานเบื้องต้น (Ground School)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมรถรับส่งจากสนามบินสู่โรงเรียนการบิน
 • ค่าที่พักตลอดหลักสูตร พร้อมรถรับ-ส่งไปกลับ
 • ค่าประกันชีวิตและเจ็บป่วย วงเงิน 5 ล้านบาท
 • ค่าดำเนินการเอกสารทั้งหมด
 • พร้อมของแถมมากมาย เช่น Ipad Mini พร้อม App ที่จำเป็นในการบิน , กระเป๋านักบิน , หูฟังมาตรฐานสูงสุด