หลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยาน (Airplane Mechanics License)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรม หรือช่างอากาศยาน ระยะเวลาตลอดหลักสูตรประมาณ 12-14 เดือน

  • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 1.2-1.5 ล้านบาท
  • ระยะเวลาตลอดหลักสูตรประมาณ 12-14 เดือน
  • สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรม หรือช่างอากาศยาน