หลักสูตรครูการบิน (Certified Flight Instructor)

เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากการจบหลักสูตร CPL โดยฝึกความสามารถในด้านทักษะการบินและกฎกติกาการบินเพิ่มเติม ระยะเวลาของหลักสูตร 4 สัปดาห์

  • ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ตั้งแต่  4-5  แสนบาท
  • หลักสูตรครูการบิน เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากการจบหลักสูตร CPL โดยฝึกความสามารถในด้านทักษะการบินและกฎกติกาการบินเพิ่มเติม
  • ระยะเวลาของหลักสูตร 4 สัปดาห์
  • สามารถประกอบอาชีพเป็นครูการบิน แถมได้สะสมชั่วบินเพิ่มเติม พร้อมได้รับค่าตอบแทนอย่างต่ำ 3,000 USD/Month