เรียนการบิน เรียนเป็นนักบินอาชีพ ที่สหรัฐอเมริกา
กับ WingCorp

วิงคอร์ป เป็นสถาบันที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆทางการบิน รวมทั้งเป็นตัวแทนโรงเรียนการบินชั้นนำหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา เราคอยช่วยเหลือฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนการบิน จัดเตรียมเอกสาร ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน ตลอดจนให้คำแนะนำทุกขั้นตอนจนถึงสำเร็จเป็นนักบินแอร์ไลน์

โรงเรียนการบินมาตราฐาน FAA, EASA

WingCorp ได้ทำบันทึกของตกลงกับโรงเรียนการบินในสหรัฐอเมริกา โดยหลักสูตรของโรงเรียนการบินเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานบริการการบินแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) จนถึงปัจจุบันเราได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนการบินชั้นนำของสหรัฐอเมริกา จำนวนหลายแห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนการบินมาตราฐาน FAA, EASA

WingCorp ได้ทำบันทึกของตกลงกับโรงเรียนการบินในสหรัฐอเมริกา โดยหลักสูตรของโรงเรียนการบินเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานบริการการบินแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) จนถึงปัจจุบันเราได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนการบินชั้นนำของสหรัฐอเมริกา จำนวนหลายแห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วสหรัฐอเมริกา

สถานที่พักสำหรับ นักเรียนการบิน

เราเลือกสรรที่พักที่มีความหรูหรา สะดวกสบาย อยู่ใกล้สถานที่เรียน พร้อมมีรถรับส่ง ไป-กลับ หรือสามารถเดินเท้าหรือขี่จักรยานไปสถานที่เรียนได้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้เรียน ภายในที่พักประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการปรับตัวและผ่อนคลาย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในวันต่อไปให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรนักบิน

ระยะเวลา 8-10 เดือน โดยเป็นการเรียนภาควิชาการ 105-135 ชั่วโมง ภาคอากาศ 200-300 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกบินที่ได้รับการรับรองจาก FAA FAR141 หรือ EASA ประกอบด้วย การเรียนและฝึกบินกับเครื่องบินแบบเครื่องยนต์เดี่ยว เครื่องบินหลายเครื่องยนต์ และเครื่องวัดประกอบการบิน

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการประสบการณ์ โดยสามารถมาเรียนต่อยอดกับหลักสูตรนักบินพาณิชย์ ได้เมื่อมีความพร้อม ระยะเวลาของหลักสูตร 6 สัปดาห์ ประกอบด้วยการเรียนภาควิชาการ 40-70 ชั่วโมง ภาคอากาศ 40 ชั่วโมง ตามมาตรฐานของหลักสูตรการฝึกบินที่ได้รับการรับรองจาก FAA

เป็นหลักสูตรตามมาตรฐาน FAR 141 ของ FAA ใช้ระยะเวลา 7 เดือน ระยะเวลา 7-8 เดือน โดยเป็นการเรียนภาควิชาการ 105 ชั่วโมง ภาคอากาศ 200-250 ชั่วโมง ประกอบด้วยการเรียนและฝึกบินกับเฮลิคอปเตอร์แบบ Schweizer 300 CBi ทั้งการบินแบบ VFR และ IFR

เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากการจบหลักสูตร CPL โดยฝึกความสามารถในด้านทักษะการบินและกฎกติกาการบินเพิ่มเติม ระยะเวลาของหลักสูตร 4 สัปดาห์

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรม หรือช่างอากาศยาน ระยะเวลาตลอดหลักสูตรประมาณ 12-14 เดือน

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในโรงเรียนการบิน พร้อมทั้งได้ศึกษาชีวิตนักเรียนการบิน ได้ทดลองนั่งเครื่องบินฝึกหัด ภายใต้นักบินผู้มีประสบการณ์ ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 4 สัปดาห์